Låne · April 25, 2021

Er det farlig å ta opp lån uten sikkerhet?

At det er knyttet en viss risiko til lån uten sikkerhet er ekspertene enige om. Det skrives side opp og ned om personer som har havnet i luksusfellen på grunn av slike lån. Men hvor farlig er det egentlig med slike lån? I flere tilfeller er lån uten sikkerhet en god investering, avhengig av hva lånet brukes til. I flere tilfeller bør en la være å ta opp lån. Spesielt om økonomien er usikker og lånet går til å betale regninger.

Kort om lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er, som navnet tilsier, lån der banken ikke stiller krav til sikkerhet. Du må ikke ha egenkapital eller bolig for å få innvilget slike lån. Siden banken tar en økt risiko er dette de dyreste lånene på markedet. Enkelt forklart er renten høyere for å kompensere for bankenes risiko.

Med lån uten sikkerhet kan du låne mellom 1 000 kroner og 500 000 kroner til det du ønsker. Bankene stiller ingen krav til bruk. Så snart pengene står på konto, styrer du disse selv. Siden rentene på lånet er såpass høye anbefales det likevel å bruke lånet til noe som gir avkastning eller verdiøkning. For eksempel oppussing av egen bolig, investering i firma, eller refinansiering om du har flere små lån eller kreditter. Maksimal nedbetalingstid er fem år, med mindre du søker om refinansiering.

Renter på lån uten sikkerhet

Den største risikoen knyttet til lån uten sikkerhet er renten. Ser vi for eksempel på forbrukslån, ligger den effektive renten i gjennomsnitt på 14,5 %. Kredittkort, som også regnes som lån uten sikkerhet, ligger på 18 %. Til sammenligning ligger boliglånsrenten på rekordlave 1,5 %. Det merkes hvis renten går opp, noe den ikke gjør veldig ofte. I motsetning til boliglån og billån påvirkes forbrukslån og lignende låneprodukter sjelden av styringsrenten. Dette er likevel noe å ha i bakhodet når du søker om lån.

Hva skjer om du ikke kan tilbakebetale lånet?

Hvis du ser at du får problemer med å betjene lånet, ta kontakt med banken. De ønsker like lite som deg at lånet skal bli misligholdt. Du kan ikke nedbetale lån uten sikkerhet over mer enn fem år, med mindre du refinansierer. Har du fast inntekt, kan du søke refinansiering og få bedre vilkår på lånet. Du kan også få en avtale med banken om avdragsfrihet, lavere rente eller forlenget nedbetalingstid. Mister du jobben eller blir sykemeldt og har forsikring på lånet, kan du benytte deg av denne. Forsikringen vil da betjene lånet for deg i en avtaleperiode.

Hvis du ikke kan få til en avtale med banken du har lån hos, ta kontakt med en annen bank. Eier du bolig, kan du også søke om å øke boliglånet. Da legger du den usikrede gjelden inn i boliglånet og får de samme betingelsene. Hvis du ikke eier boligen selv, kan du få en i familien til å stille som kausjonist. I slike tilfeller vil det bli tatt pant i deres bolig, mot at du får refinansiert den usikrede gjelden.

Hvordan minske risikoen

Før du søker om lån, gjør en risikovurdering. Få en oversikt over inntekter og utgifter, og lag et budsjett. På den måten ser du hva du har råd til å betale hver måned. Legg inn en liten buffer, slik at du tåler en eventuell renteøkning.

Andre gode råd er

  • Lån ikke mer enn du har behov for
  • Ikke ta opp lån for å reise på ferie eller shopping
  • Aldri lån mer enn du kan betjene
  • Velg nedbetalingstiden som passer din økonomi
  • Gjør ekstra innbetalinger når du har mulighet
  • Sammenlign alle lånetilbud på forhånd
  • Ikke takk ja til det første og beste lånet

Viktig å huske på om du vurderer lån uten sikkerhet

Før du tar opp et lån, vær sikker på at du kan betjene det. Skulle du få innvilget mer enn du har behov for, ikke bruk det opp. Rentene på lån uten sikkerhet er høye, som gjør vanlig forbruk betalt med lån eller kreditt ekstra dyrt.

Sørg for å sammenligne de ulike lånetilbudene. Dette kan du gjøre både før og etter du har søkt om lån. Gjennom låneportaler får du oversikt over hvilke banker som kan tilby lån. Søker du gjennom en lånemegler, vil en søknad bli videresendt til flere samarbeidspartnere. Dette øker muligheten for å få lånet innvilget. Du kan også få tilbud om flere ulike lån. Husk å sammenligne lånetilbudene. Se på nominell og effektiv rente, gebyrer, månedlige avdrag, samt den totale kostnaden.

Oppsummering

Det er knyttet en risiko til lån uten sikkerhet, slik som med alle typer lån. Dersom du tar en risikovurdering på forhånd, er det ikke farlig med slike lån. Det viktigste å huske, er å ikke låne mer enn du kan betale tilbake. Velg en nedbetalingstid du kan håndtere. Ser du at du får problemer, ta kontakt med banken. Banken vil beholde deg som kunde. De vil dermed gjøre det de kan for å hjelpe deg med betjening av lånet.

https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/lan-og-kreditt/billan-forbrukslan-og-andre-lan/forbrukslan.html