Låne · April 17, 2021

Bør man ta opp SMS-lån?

Det finnes mange ulike typer lån som egner seg til ulike typer formål. Det er intuitivt for de fleste at en tar opp boliglån ved kjøp av bolig, og billån ved bilkjøp. SMS-lån er ikke lenger lovlig i Norge, men det finnes andre alternativer. Det finnes flere situasjoner der det kan lønne seg å ta opp et slikt lån.

SMS-lån i Norge

SMS-lån var opprinnelig en type lån du kunne få ved å sende en tekstmelding. Ved å sende et kodeord og ønsket lånebeløp fikk du innvilget lånet. Her var det heller ikke nødvendig å signere låneavtalen før beløpet ble utbetalt. Nettopp derfor ble også denne lånemetoden raskt forbudt i Norge.

Finansavtaleloven krever at en låneavtale undertegnes med en signatur eller e-signatur. Den krever også at lånevilkårene skal gis før avtalen signeres. Disse vilkårene oppfylte ikke lånene som ble tilbudt på SMS.

SMS-lånets vilkår

SMS-lån er et usikret lån. Det vil si at banken ikke tar pant i personlige eiendeler som en sikkerhet for lånet. Lånene du fikk innvilget var mindre lånebeløp med kort nedbetalingstid. Ofte var det beløp på mellom 1 000 kroner til 20 000 kroner, og nedbetalingstiden var gjerne mellom én og seks måneder.

Mye av lånetypens kritikk gikk på den skyhøye renten. Den årlige renten du fikk tilbud om kunne være mellom 100 % og 300 %. Dette førte til at mange fikk betalingsproblemer etter inngått låneavtale.

SMS-lånets kjennetegn:

  • Små lånebeløp
  • Kort nedbetalingstid
  • Høy rente

Betegnelsen benyttes fortsatt

Selv om de tradisjonelle SMS-lånene er forbudt i Norge, benyttes fortsatt betegnelsen på andre lånetyper. Mikro- og smålån omtales ofte som SMS lån. Selv om søknadsprosessen ikke foregår på tekstmelding, finnes det mange andre likhetstegn. Nettopp derfor henger nok begrepet igjen hos mange låntakere og tilbydere.

Mikrolån og smålån

Mikrolån og smålån er også lån med mindre lånebeløp og kort nedbetalingstid. Søknaden kan foregå digitalt, men du må signere en elektronisk låneavtale. Denne typen lån er ment til situasjoner hvor du har behov for å låne et lite beløp raskt.

Siden det er snakk om mindre beløp, stilles det også færre krav til kredittverdigheten. Dette gjør det mulig å ta opp lån for personer som ikke kvalifiserer til høyere lånebeløp. Siden mikro- og smålån er usikrede lån, er det også høy rente på disse. Her er det likevel mulig å få en rimelig rente.

Situasjoner SMS-lån kan lønne seg

Om du har behov for å låne et lite beløp på kort tid, kan SMS-lån være løsningen. Om du skal benytte deg av denne lånetypen er det viktig å ta noen forhåndsregler. Først og fremst bør du aldri ta opp et større lån enn du kan betjene. Videre er det lurt å velge kortest mulig nedbetalingstid. På den måten betaler du mindre renter og gebyrer totalt. Det kan også lønne seg å undersøke om du kvalifiserer til alternative finansieringsmetoder.

Alternativer til SMS-lån

I tillegg til mikrolån og smålån finnes det flere andre muligheter. Det kan lønne seg å undersøke om du kvalifiserer til andre lån før du inngår en låneavtale. Har du et kortsiktig lånebehov, kan et kredittkort lønne seg. Mange kredittkort tilbyr en rentefri periode på mellom 30 og 60 dager. Betaler du tilbake innenfor denne perioden, betaler du altså ingen renter.

Trenger du å låne større beløp, er forbrukslån en mulighet. Dette er også et usikret lån med høy rente. Forbrukslån har likevel ofte lavere rente enn mikrolån og smålån. Dersom du har muligheten, lønner det seg som oftest å velge lån med sikkerhet. Ved kjøp av bil, caravan, MC eller lignende, lønner det seg å stille eiendelen som pant.

Oppsummering

Enkelte opplever at de ikke kvalifiserer til andre lån enn forbrukslån av ulike størrelser. Mikro- og smålån er de lånetypene som ligner mest på det originale SMS-lånet. Dette er lån med høye renter, men kan likevel hjelpe deg i en vanskelig situasjon. Det lønner seg som oftest å stille sikkerhet i personlige eiendeler. Lån med sikkerhet gir bedre renter og vilkår.